СМ ПЛЮС
ЕЛЕКТРОНИКС

индустриална автоматизация

SM 329

Допълнителна Информация

ПРОГРАМИРУЕМ БРОЯЧ С ТОТАЛИЗАТОР


SM329 Picture

Основни Характеристики

  • »   48 x 48 мм (1/16 DIN)
  • »   9 режима на работа
  • »   2 цифрови NPN или PNP входа
  • »   Режим Up или Down
  • »   Релеен или ШИМ изход
  • »   MOSFET изход (опция)
  • »   Симисторен изход (опция)
  • »   85 ÷ 265V AC 50/60Hz
  • »   24V DC или 220V AC
  • »   Монтаж на панел

SM329 e програмируем брояч, предназначен за контрол и управление на производствени процеци, свързани с отчитане на зададен брой единици изделия или обекти. Броячът може да работи в режими Up и Down с дробен прескалер на броячния вход, като управлението му се осъществява посредством два цифрови входа. Входовете могат да се конфигурират като NPN или PNP тип. SM329 има вграден сериен канал RS485 за комуникация с три вида протоколи на обмен. Тотализаторният брояч е възможно да съхванява информация не по-малко от 7 години. При програмиране на брояча се задават следните параметри: контролерн брой, посока на броене, конфигуриране на изхода, стойност на цифровия филтър, стойност на броячния прескалер, сериен номер на уреда в мреца и типа протокол на обмен. Уреда има релеен изход (NO+NC) или напреженов за управление на SSR. При вътрешно захранване на входовете брояча осигурява +24Vdc за захранване на външни датчици или други входни устрийства. SM329 се предлага в пластмасова кутия 48x48 мм в комплект със скоби за самостоятелно закрепване върху лицев панел.

Входове
Ключови
2 цифрови входа - DC 14 ÷ 30V - NPN/PNP
Обхват
Брояч - 0 ÷ 9999
Тотализатор - 0 ÷ 99999999
Изходи
Тип управление
ON-OFF
Основни изходи
Реле 5A/250Vac [NO+NC]
3A/24Vdc MOSFET
1A/250Vac SIM
ШИМ
Алармени изходи
Няма
Интерфейси
RS 485 с галванично разделяне
Работни характеристики
Точност
± 0.25% от обхвата
± 1 символ
Околна температура
0 ÷ 50.0 °C (при работа)
-20 ÷ 85.0 °C (при съхранение)
Влажност
0 ÷ 90.0 % (без конденз)
Захранване
AC 220V ±15% 50/60Hz
AC 85 ÷ 265V 50/60Hz (опция)
DC 24V (опция)
Консумация
максимум 3VA
Физически параметри
Степен на защита
IP60 (преден панел)
IP20 (заден панел)
Размери
Ш48 x В48 x Д102 мм
Ш65 x В70 x Д120 мм (в единична опаковка)
Отвор в панела
46 x 46 мм (1/16 DIN)
Маса
280г (в единична опаковка)
Начало > Продукти > Контролери > 3xx - Броячи > Панелни > SM 329